Ο Κυριάκος Κουτσομάλλης στις «Προσωπικότητες» του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού

Κυριακή, 29 Αυγούστου 2021, στις 18:30.

Επίσης:
Προσωπικότητες Αυγούστου 2021 από το Ελληνικό ίδρυμα Πολιτισμού