Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου στην Οδησσό από το ΕΙΠ

Το πρόγραμμα του Παραρτήματος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στην Οδησσό για την εθνική εορτή της Ελλάδας περιλαμβάνει την καθιερωμένη τελετή και κατάθεση στεφάνων στο Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας, καθώς και τη φωτογραφική έκθεση «Γρηγόριος Ε’ – Πατριάρχης Κωσταντινουπόλεως», η οποία πραγματοποιείται στο Παράρτημα του ΕΙΠ.

Στην έκθεση, μέσα από αρχειακές και δευτε­ρογενείς πηγές, απεικονίζονται οι συνθήκες ταφής του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε’, κατά κόσμον Γεωργίου Αγγελόπουλου, στην Οδησσό το 1821 και η μεταφορά των λειψά­νων του στην Ελλάδα το 1871.

Το υλικό συγκέντρωσε και επιμελήθηκε το Παράρτημα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στην Οδησσό, σε συνεργασία με το Ιστορικό Αρχείο της Οδησσού και την Εθνική Επιστημονική βιβλιοθήκη της Οδησσού.