Πόλεις-λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας (τέλη 18ου – αρχές 20ού αι.)

«Οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των πόλεων-λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας (τέλη 18ου – αρχές 20ού αι.)»: Διεθνές συνέδριο στην Οδησσό

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Παράρτημα Οδησσού του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού και το Κρατικό Αρχείο του Νομού Οδησσού διοργανώνουν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Παραρτήματος του ΕΙΠ διεθνές συνέδριο με θέμα: «Οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των πόλεων-λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας (τέλη 18ου – αρχές 20ού αι.)».

Το συνέδριο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Θαλής» (Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας.

Στο συνέδριο θα παρουσιαστεί έρευνα σχετική με τον εντοπισμό, την ανάλυση και τη σύνθεση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης είκοσι λιμανιών-πόλεων της Μαύρης Θάλασσας, τα οποία δημιούργησαν μια ενιαία αγορά, τη μεγαλύτερη στις εξαγωγές σιτηρών παγκοσμίως κατά τον 19ο έως τις αρχές του 20ού αι. Με επίκεντρο τη θάλασσα και τα λιμάνια, η ανάλυση διεισδύει στις οικονομικές δραστηριότητες των πόλεων, των παράκτιων περιοχών και της ενδοχώρας, στην ενοποίηση των αγορών και τη σχέση τους με την παγκόσμια οικονομία.

Κατευθύνσεις:
1. Η Μαύρη Θάλασσα ως περίπτωση μελέτης. Θαλάσσιο περιβάλλον και λιμενικά συστήματα των έξι περιοχών.
2. Έξι θαλάσσιες περιοχές. Οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των είκοσι λιμανιών-πόλεων.
3. Θέα στην πόλη. Πολεοδομικός σχεδιασμός και αρχιτεκτονική.
4. Μακροοικονομική ανάλυση. Σχηματισμός μακροοικονομικών στατιστικών. Σύγκριση με την παγκόσμια οικονομία.
5. Μικροανάλυση. Επιχειρηματική ελίτ και οι βασικές ελληνικές οικογένειες επιχειρηματιών.
6. Σχέσεις με την Μεσόγειο και τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Περισσότερες πληροφορίες: www.blacksea.gr

Παράρτημα Οδησσού του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού
22-24 Σεπτεμβρίου 2013