ΝΕΑ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

53. Πρόσκληση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου , 9 ατόμων που αφορούν τον προγραμματισμό και την οργάνωση της 17ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (7-10 Μαΐου 2020) καθώς και των παράλληλων εκδηλώσεων  στο πλαίσιο αυτής.

Αίτηση  συμμετοχής

54.  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΠ 04/2019 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ,  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ 17ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 13, 14 και 15
ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ HELEXPO ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 07 – 10 ΜΑΪΟΥ 2020
ΑΔΑΜ: 20PROC006146126

55. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ για την υποστήριξη της διοργάνωσης της 17 ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (Μάιος 2020) στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (ΟΠΣ 5002343) σε συνέχεια της πρόσκλησης C OUT 5587/12.12.2019

56. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 17ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ, 07- 10 ΜΑΙΟΥ 2020 ΑΔΑΜ: 20PROC006267050

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΥΡΗΣΣΕΤΑΙ ΑΓΟΝΟΣ

57. Πρόσκληση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου είκοσι εννέα (29) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών που αφορούν τον προγραμματισμό και την οργάνωση της 17ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (7-10 Μαΐου 2020) καθώς και των παράλληλων εκδηλώσεων και εκθέσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτής.

ΑΙΤΗΣΗ

58. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) 1/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 17ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 07 – 10 ΜΑΙΟΥ 2020 ΑΔΑΜ: 20PROC006384595

59. Ανακοίνωση Δωρεάς “Μουσειολογικής” και “Μουσειογραφικής” Μελετών του “Μουσείου Φιλικής Εταιρείας” στην Οδησσό Ουκρανίας.

60. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ για την υποστήριξη της διοργάνωσης της 17ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (Μάιος 2020) στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (ΟΠΣ 5002343) σε συνέχεια της πρόσκλησης C OUT 5835/13.02.2020.

61. Έγκριση δεύτερου πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «κάτω των ορίων» ΕΙΠ 1/2020 «Ανάθεση Υπηρεσιών Μεταφοράς και Φιλοξενίας για την πραγματοποίηση της 17ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης 07 – 10 Μαΐου 2020» και ματαίωση του διαγωνισμού.

62. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) 3/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 17ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΑΔΑΜ: 20PROC007163836

63. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) 4/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 17ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΑΔΑΜ: 20PROC007163703

64. Πίνακας Επιτυχόντων για την υποστήριξη της διοργάνωσης της 17ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (Οκτώβριος 2020) στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (ΟΠΣ 5002343) σε συνέχεια της πρόσκλησης C OUT 5835/13.02.2020