«Μπλε ασπίδα» στο Μουσείο Φιλικής Εταιρείας και στο Παράρτημα του ΕΙΠ στην Οδησσό

Στο πλαίσιο του έργου διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Οδησσού, το οποίο υλοποιήθηκε χάρη στην υποστήριξη της UNESCO, τα κτήρια – μνημεία ιστορίας και αρχιτεκτονικής που στεγάζουν το Παράρτημα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού και το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας, επισημάνθηκαν με την πινακίδα «Μπλε Ασπίδα».
Το διεθνές σήμα «Blue Shield» χρησιμοποιείται για τη σήμανση μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Η μορφή του καθορίζεται από τη Σύμβαση της Χάγης του 1954 για την προστασία ιστορικών τόπων σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης. Το έμβλημα σηματοδοτεί ότι το κτήριο αποτελεί μνημείο και δεν χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς, επομένως δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ένοπλης επίθεσης.