Μαθήματα Ελληνικών από τις Εστίες και τα Παραρτήματα του ΕΙΠ

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Ιταλίας διοργανώνει μαθήματα ελληνικής γλώσσας:

Δια ζώσης στην έδρα του στην Τεργέστη (via del Lavatoio, 5) και στο Ούντινε με τη συνεργασία του κλασικού λυκείου «JacopoStellini»,
Διαδικτυακά όπου συμμετέχουν μαθητές από όλη την Ιταλία και άλλες χώρες,
Ειδικά μαθήματα για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας και εντατικά μαθήματα για επαγγελματικούς ή τουριστικούς σκοπούς.

Τα μαθήματα, τα οποία διαρκούν από 15 Οκτωβρίου 2022 έως 30 Απριλίου 2023, παρακολουθούν συνολικά 232 μαθητές.

H διδασκαλία γίνεται, όχι μόνο με τη χρήση εγχειριδίων αλλά εμπλουτίζεται διαδραστικά με τη χρήση οπτικού και ακουστικού υλικού, με γλωσσικά παιχνίδια, ξεναγήσεις σε εκθέσεις, εκδηλώσεις, προβολές ταινιών, μουσική, λογοτεχνία, θεατρικές παραστάσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια στην Ελλάδα κ.ά., με στόχο την γνωριμία των σπουδαστών με τον ελληνικό πολιτισμό και την σύγχρονη Ελλάδα. Τα επίπεδα του προγράμματος διδασκαλίας διαμορφώνονται με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες και διοργανώνονται τμήματα από το επίπεδο Α1 έως Γ2.

Η διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας με συστηματικό τρόπο στα ιταλικά σχολεία αποτελεί προτεραιότητα για το ΕΙΠ Ιταλίας. Η διοργάνωση των μαθημάτων σε σχολεία της Τεργέστης και του Ούντινε εντάσσεται στο Πρόγραμμα Εμπλουτισμού του Σχολικού Προγράμματος P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa), του Υπουργείου Παιδείας της Ιταλίας.

Το ΕΙΠ Ιταλίας είναι εντεταλμένο Εξεταστικό Κέντρο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας Θεσσαλονίκης για την απόκτηση αναγνωρισμένου Τίτλου Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας, τίτλος που αναγνωρίζεται από το Ιταλικό Υπουργείο Παιδείας.