Κύκλος Δημοσίων Συζητήσεων από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

Το ΕΙΠ πόλος ενότητας και στρατηγικής συνεργασίας με τον εκδοτικό κόσμο

Η δεύτερη Δημόσια Συζήτηση με τίτλο «Ο Εκδοτικός Κλάδος Βιβλίου Στην Ψηφιακή Εποχή: Κλαδική Διάσταση» πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2021 στην έδρα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, στην οικία Μποδοσάκη [Στρατηγού Καλλάρη 50, Π. Ψυχικό].

Η συζήτηση αυτή εντάσσεται στον Κύκλο Δημόσιων Συζητήσεων που ξεκίνησε το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού με κεντρικό θέμα την «Έντυπη, Ψηφιακή και Ηχητική Κουλτούρα του Βιβλίου. Τάσεις, Προκλήσεις και Προτάσεις».

Μέσα σε κλίμα γόνιμου διαλόγου και συγκλίσεων, οι ομιλητές Νίκος Νίκας, Πρόεδρος του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Ανεξάρτητου Συλλόγου Εκδοτών Βιβλίου, Ιωάννης Κωνστανταρόπουλος, Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου, Χαράλαμπος Μπαρμπουνάκης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Εκδοτών Βορείου Ελλάδας και ο Παύλος Παπαχριστοφίλου, Πρόεδρος του Συλλόγου Εκδοτών Επιστημονικού Βιβλίου έθεσαν ζητήματα που αφορούν τον κλάδο του βιβλίου στην ψηφιακή εποχή όπως: νέες μορφές βιβλίου και ψηφιακού περιεχομένου, ψηφιακές προκλήσεις και ανάγκες του ελληνικού εκδοτικού κλάδου, στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενδυνάμωση των εκδοτικών επιχειρήσεων βιβλίου, εξωστρέφεια του κλάδου και ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, Νίκος Α. Κούκης.

Με ορίζοντα τη 18η ΔΕΒΘ, ο Κύκλος Δημόσιων Συζητήσεων του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού θα συνεχιστεί θέτοντας στη δημόσια σφαίρα θέματα αιχμής για το βιβλίο και το οικοσύστημά του.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την εκδήλωση