Καβάφεια 2017: Μετάδοση Συνέντευξης Τύπου

Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:30
Αίθουσα Εκδηλώσεων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης (Φραγκούδη 11 & Αλεξ. Πάντου, Καλλιθέα).

Μετάδοση Συνέντευξης Τύπου / Ανακοίνωση προγράμματος Καβαφείων.

Επίσης:
Καβάφεια 2017: Κάιρο & Αλεξάνδρεια, 13 – 15 Οκτωβρίου 2017
14α Καβάφεια: Ο Καβάφης τον 21ο αιώνα