«Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτιστική Διπλωματία»: Θερινή Ακαδημία στις εγκαταστάσεις Ολυμπιακής Ακαδημίας (Ολυμπία, 25-31 Αυγούστου 2014)

Η Θερινή Ακαδημία συνδιοργανώνεται από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων και το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού.

Σπουδαστές, ερευνητές και νέοι επιστήμονες από διαφορετικά πεδία και περιβάλλοντα, κατά την διάρκεια της Ακαδημίας, θα συζητήσουν και θα εντρυφήσουν, σε μια διεπιστημονική προσέγγιση, για την θεωρία, την έρευνα και τις πρακτικές εφαρμογές των Διεθνών Σχέσεων και της Πολιτιστικής Διπλωματίας.Μέλη της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας θα διδάξουν στην Ακαδημία.

Οι θεματικές ενότητες που θα αναλυθούν είναι:

* Ήπια και «Σκληρή» Ισχύς στις Διεθνείς Σχέσεις: Διαφορετικές Σχολές Σκέψης
* Ο ρόλος της διεθνούς νομιμότητας στην Υψηλή Στρατηγική
* Αντικείμενα και Μέσα της Πολιτιστικής Διπλωματίας
* Διαπολιτισμική Στρατηγική Δημόσια Διπλωματία
* Αλληλεπιδράσεις Πολιτισμού, Οικονομίας και Διεθνών Σχέσεων

Πληροφορίες: deca@idis.gr , culture@hfc.gr

Θα χαρούμε να σας καλωσορίσουμε στην Ελλάδα!

Δείτε το Πρόγραμμα εδώ

Δείτε τη σελίδα της Θερινής Ακαδημίας εδώ

Summer Academy on the topic “International Relations and Cultural Diplomacy” at the premises of the Olympic Academy in Olympia, Greece (25 – 31 August). The Summer Academy is co-organized by the Institute of International Relations, Athens and the Hellenic Foundation for Culture. The Academy aims to bring students, researchers and practitioners from interdisciplinary fields and settings together to discuss and share theory, research and best practices and foster a dialogue on issues related to International Relations and Cultural Diplomacy. They will benefit from an intensive program of lectures given by members of the academic and scientific community.

The general themes that will be covered are the following:

● Soft and Hard power in International Relations: Different Schools of Thought
● The role of international legitimacy in Grand Strategy
● Objects and Means of Cultural Diplomacy
● Intercultural Strategic Public Diplomacy
● Interactions between Culture and Economics in International Relations

For any further information: deca@idis.gr , culture@hfc.gr

We hope to welcome you in Greece!