Διευθύνσεις

Αθήνα, Ελλάδα – Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού
Κεντρική υπηρεσία
Πρόεδρος: Νίκος Α. Κούκης
Στρατηγού Καλλάρη 50, 15452 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ.: +30-210-677-6540
Ηλ. διεύθυνση: president [@] hfc.gr
FB icon

 

Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος – مؤسسة الثقافة اليونانية
Διευθύντρια: Σταυρούλα Σπανούδη
18, Sidy Mitwaly, 21131 Attarin, Alexandria, Egypt
Τηλ.: +20-3486-1598
Ηλ. διεύθυνση: hellenicfoundationalexandria [@] gmail.com
FB icon

 

Βελιγράδι, Σερβία – Helenski Fond za Kultura
Διευθυντής: Νίκος Τσιτσιμέλης
Resavska 34, 11000 Beograd, Serbia
Τηλ.: +38-11-1303-8113
Ηλ. διεύθυνση: hfk.beograd [@] gmail.com
FB icon

 

Βερολίνο, Γερμανία – Griechische Kulturstiftung
Διευθυντής: Ζαχαρίας Καρατσιουμπάνης
Ηλ. διεύθυνση: griechische.kulturstiftung [@] gmail.com
FB icon

 

Βουκουρέστι, Ρουμανία – Fundatia Culturala Greaca
Διευθυντής: Claudiu Sfirschi-Lăudat
Blvd. Pache Protopopescu 1-3, CP 021403 Sector 2, Budapest Romania
Τηλ.: +40-2-1310-4990, +40-7-8778-7604
Ηλ. διεύθυνση: info [@] hfc-bucharest.com, fundatiaculturalagreaca [@] gmail.com
FB icon

 

Οδησσός, Ουκρανία – Грецький Фонд Культури
Διευθυντής: Σωφρόνης Παραδεισόπουλος
16-20 Krasny Provulok, 65026 Odessa, Ukraine
Τηλ.: +380 48 7374547
Ηλ. διεύθυνση: hfc [@] hfcodessa.org
FB icon

 

Τεργέστη, Ιταλία – Fondazione Ellenica di Cultura
Διευθύντρια: Αλίκη Κεφαλογιάννη
Via del Lavatoio 5, 34132 Trieste, Italy
Τηλ.: +39-0-4063-9339
Ηλ. διεύθυνση: fondazioneellenicadicultura [@] gmail.com
FB icon