«Εφήμερες διάλεκτοι» του Λάκη Μουρατίδη – Βερολίνο

“Για μένα η ζωγραφική ως αφορμή και ως πράξη αφορά τις βαθιές «εμμονές των χρωμάτων», που καθορίζουν επακριβώς τα όρια της πιο ενδοστρεφούς έκφρασης του συνειδητού και του ασύνειδου, του φανταστικού, αλλά και του τυχαίου αισθητηρίου μου.

Αυτές οι «χρωματικές εμμονές» αποκαλύπτουν το πώς «περιστρέφομαι» εγώ ως μονάδα και το πώς «περιστρέφονται» εντός και εκτός βαρύτητας ο υπάρχων κόσμος και ο κόσμος που έρχεται.
Οι γλωσσικές διάλεκτοι, καθόσον πολλαπλασιάζονται, δημιουργούν «αντίληψη», ιδίως «νέα αντίληψη» και αιωρούνται, ωσότου αφομοιωθούν από την κύρια γλώσσα ή ωσότου χαθούν οριστικά λόγω αχρησίας. Οι εφήμερες διάλεκτοι όμως, ως διατυπωμένες κοσμικές θεωρίες μέχρι σήμερα, ενώ χρησιμοποιούν ανερυθρίαστα την ίδια έννοια με διαφορετικές σημασίες, έτσι ώστε το σημαντικό να γίνεται ασήμαντο και τανάπαλιν, μάχονται στο διηνεκές, εωσότου αποκτήσουν συνείδηση δημιουργίας.
Με σουρεαλιστική διάθεση στην ζωγραφική μου, οι άνθρωποι, οι έννοιες, οι καταστάσεις, τα αντικείμενα παγιδεύονται στο ίχνος μιας ιδέας, όπου αλλάζουν ρόλους δράσεων και σκέψεων, υιοθετώντας άλλους – ίσως νέους – ρόλους, ώστε να αποκτηθεί συνείδηση του εφικτού. Έτσι επιλέγω και ταυτίζω τις εικόνες μου με την αντίληψη που έχω για το «είναι».”
Λάκης Μουρατίδης

Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Βερολίνου
Wittenbergplatz 3 A, 10789 Berlin
Εγκαίνια: Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2013, 20:00-22:00
Διάρκεια: 10 Οκτωβρίου – 9 Νοεμβρίου 2013
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-16:00