ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ (ΕΚΝ) | EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT (EYP)

«Με αυτή τη Σύνοδο θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους νέους συμμετέχοντες σχετικά με τη βιώσιμη οικονομία, δεδομένου του αντίκτυπου που έχει στην κοινωνία και στη ζωή όλων μας, αλλά κυρίως τη σημασία της για την επίτευξη ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους».
Anita Broshka, Leonardo Mantovani, Mattia Zen (Επικεφαλής διοργανωτές)

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Ιταλίας υποστήριξε την 50η Εθνική Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων (ΕΚΝ), την ευρύτερη ευρωπαϊκή πλατφόρμα για διεθνείς συναντήσεις, το κίνητρο για την ενεργή συμμετοχή στα κοινά και την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των νέων. Η πλατφόρμα έχει περισσότερα από 30.000 μέλη σε περισσότερες από 40 χώρες, ηλικίας μεταξύ 15 και 25 ετών. Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 23 Απριλίου 2022 στο Pordenone Ιταλίας, που επελέγη φέτος ως έδρα από την Ιταλική Επιτροπή.

Περίπου 100 μαθητές μεταξύ 15 και 18 ετών από όλη την Ιταλία και 40 φοιτητές από τον διεθνή χώρο, ηλικίας 18 έως 25 ετών, συναντήθηκαν για να συζητήσουν θέματα επικαιρότητας με τον ίδιο τρόπο που διεξάγονται οι κοινοβουλευτικές συζητήσεις στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και της Ολομέλειας.
Η ελληνική αντιπροσωπεία αποτελούνταν από επτά μαθητές από διαφορετικά λύκεια της Βόρειας Ελλάδας: Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Βέροια και Νάουσα.

Οι εργασίες της Συνόδου επιμερίστηκαν σε 5 ημέρες: η πρώτη ημέρα ήταν αφιερωμένη στην εκπαίδευση των μελών, η δεύτερη στο χτίσιμο της ομάδας, την τρίτη και την τέταρτη ημέρα οι συμμετέχοντες ασχολήθηκαν με τις  δραστηριότητες των Επιτροπών και την ανάλυση του θέματος της επικαιρότητας που ανατέθηκε σε κάθε μία. Οι σύνεδροι συμμετείχαν σε προσομοίωση κοινοβουλευτικής συνέλευσης και μέσω πολλαπλών ομιλιών, συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων, ανέλυσαν τα προτεινόμενα ψηφίσματα των Επιτροπών και αποφάσισαν με ψηφοφορία εάν θα τα εγκρίνουν ή όχι.
Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με ψήφισμα, παρόμοιο με αυτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, το οποίο στη συνέχεια παρουσιάστηκε από την Επιτροπή που το συνέταξε στην Ολομέλεια, την τελευταία ημέρα της Συνόδου.

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Ιταλίας υποστήριξε την πραγματοποίηση της Συνόδου, η οποία αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τους νέους να εκπαιδευτούν σε ήπιες τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για την επίλυση των προβλημάτων, στην ανάπτυξη της ικανότητας συζήτησης και ομαδικής εργασίας, στη διεξαγωγή μίας ομιλίας μπροστά σε πολυπληθές κοινό, ενώ ταυτόχρονα προσεγγίζει την ενεργό συμμετοχή του πολίτη και κυρίως την επαφή με πολιτισμούς και τρόπους σκέψης διαφορετικούς από αυτούς που γνωρίζουν.

Η Σύνοδος διοργανώθηκε με την υποστήριξη του Περιφερειακού Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Σπουδών της Περιφέρειας Friuli Venezia Giulia, της Συνεταιριστικής Πιστωτικής Τράπεζας Pordenonese and Monsile, του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτιστικού Ιταλίας, του Δήμου Pordenone, του Εμπορικού Επιμελητηρίου Pordenone-Udine και άλλων τοπικών φορέων, με την αιγίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Μιλάνο, του Περιφερειακού Συμβουλίου της Αυτόνομης Περιφέρειας Friuli-Venezia Giulia.