Επικοινωνία

Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού [Κεντρική υπηρεσία]
Στρατηγού Καλλάρη 50, 15452 Παλαιό Ψυχικό
Τηλ.: +30-210-677-6540