Επετειακή μνήμη ΕΙΠ │ Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού συναντά και παρουσιάζει τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, στρατιωτικό, λόγιο και αρχηγό της Φιλικής Εταιρείας

[Το υλικό προέρχεται από την έκδοση του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού «Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας: Οδησσός, ιστορικά – κατάλογος»]

Αλέξανδρος Υψηλάντης [Κωνσταντινούπολη 1792 – Βιέννη 1828].
Αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας και της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Έζησε στην Πετρούπολη από το 1806, όπου φοίτησε στη Σχολή του Σώματος των Βασιλικών Ακολούθων. Από το 1810 υπηρέτησε στην αυτοκρατορική φρουρά ως λοχαγός, αργότερα με τον βαθμό του συνταγματάρχη. Υπασπιστής του Τσάρου Αλέξανδρου Α’, δέχθηκε τον Απρίλιο του 1820 την αρχηγία της Φιλικής Εταιρείας, την οποία υπηρέτησε με πίστη και αφοσίωση. Μετά τη συντριβή της Επανάστασης στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης θέλησε να συνεχίσει τον Aγώνα στην Ελλάδα. Στο ταξίδι της επιστροφής δια της Αυστρίας, συνελήφθη από τις αυστριακές αρχές. Ο εγκλεισμός του σε φρουριακά συγκροτήματα επί εξίμισι χρόνια κλόνισε σοβαρά την υγεία του. Απεβίωσε μόλις αποφυλακίσθηκε, στη Βιέννη, τον Ιανουάριο του 1828.