Εξετάσεις Ελληνομάθειας – Βερολίνο

Για 18η χρονιά το Βερολίνιο Παράρτημα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού διενήργησε στις 10, 11 και 12 Μαΐου 2016 τις κρατικές «Εξετάσεις για την Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού – Παράρτημα Βερολίνου
Monbijouplatz 12
D-10178 Berlin-Mitte