«Ελλάδα και Κύπρος: Δρόμοι Συμπόρευσης και Πολιτισμού» στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού