Δ.Λ.Α. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΣ

Πρόσωπο επικοινωνίας Βασιλική Φραγκοπούλου
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6955009118
E-mail  vasfragkop@yahoo.gr
Site fb://group
Πόλη Μόρια
Κατηγορία Λ.Α. Λέσχη Ανάγνωσης
Αριθμός μελών 15