Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο | «Αρχαίοι μύθοι στις Παραστατικές Τέχνες»

Αφιερωμένο στη μνήμη της Μαρίας Κάλλας

26-27 Απριλίου 2024
Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού
(Στρατηγού Καλλάρη 50, 154 52, Ψυχικό)

Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού
Πανεπιστήμιο του Μπάρι (Άλντο Μόρο)
CIRST – Διαπανεπιστημιακό ερευνητικό κέντρο «Σπουδές για την παράδοση»
(Μπάρι, Πάντοβα, Σαν Μαρίνο, Τρέντο)

Παραστατικές τέχνες είναι εκείνες οι μορφές της τέχνης που παρουσιάζονται / εκτελούνται από εξειδικευμένους καλλιτέχνες – ερμηνευτές μπροστά σε κοινό, με σκοπό την ψυχαγωγία, τη διασκέδαση αλλά και την έκφραση κοινωνικών, πνευματικών, υπαρξιακών και καλλιτεχνικών αναζητήσεων, χρησιμοποιώντας ως μέσο έκφρασης το ίδιο το σώμα, το πρόσωπο και την παρουσία του καλλιτέχνη-ερμηνευτή-δημιουργού.

Το θέατρο, η μουσική και ο χορός αποτελούν τις πρωταρχικές μορφές τεχνών του θεάματος, άμεσα συνδεόμενες με την ανθρώπινη δημιουργικότητα. Στη συνέχεια με βάση τις μορφές αυτές και σε ποικίλους συνδυασμούς δημιουργήθηκαν ποικίλες εκφάνσεις, οι οποίες με το χρόνο εξελίχθηκαν εκφράζοντας τις υπαρξιακές, κοινωνικές και πολιτιστικές αναζητήσεις της εκάστοτε εποχής. Από την εξιστόρηση των παθών του θεού Όσιρι στην αρχαία Αίγυπτο (2ΟΟΟ π.χ.) μέχρι τις σημερινές performances ο μύθος και η τελετουργία προσδίδουν καθολικότητα και διαχρονικότητα στην ανάγκη του ανθρώπου για έκφραση και δημιουργία.

Τέχνη και μύθος συναντιούνται διαρκώς βρισκόμενοι σε ένα διαρκές παιγνίδι ταύτισης, μετάπλασης, αναίρεσης αναδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο τις υπαρξιακές και πολιτικές και καλλιτεχνικές ανησυχίες κάθε εποχής. Οι σχέσεις θεών και θνητών δίνουν το γοητευτικό και συγχρόνως εύπλαστο υλικό στους τραγικούς ποιητές τους 5ου πχ. αιώνα για να αναπαραστήσουν στη σκηνή τα ανθρώπινα πάθη και την ανίκητη δύναμη της Ειμαρμένης. Οι μύθοι μιλώντας άμεσα και ζωντανά συνδέονται άμεσα με το συλλογικό ασυνείδητο, μεταμορφώνονται σε ζωτικά σύμβολα του πολιτισμού καταργώντας το χώρο και τον χρόνο. Ο διάλογος μύθου και παραστατικών τεχνών γνωρίζοντας εξαιρετική άνθιση τον 20ό αιώνα συνεχίζει δυναμικά να δημιουργεί νέα καλλιτεχνικά και αισθητικά πεδία.

Στόχος αυτού του συνεδρίου είναι η ανάδειξη του διαλόγου αυτού στις ποικίλες, ολοένα ανανεούμενες μορφές των παραστατικών τεχνών στο χρόνο και τον χώρο. Συγκεκριμένα μέσω όλων των μορφών του θεάτρου, της μουσικής και του χορού που ενέπνευσε και εμπλούτισε μύθος να προβληθεί η δυναμική του ως ζωτικού κυττάρου της ανθρώπινης ύπαρξης.
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 26 και 27 Απριλίου 2024, στην Αθήνα, στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού στο Ψυχικό.
Συνεργαζόμενοι φορείς: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Παραστατικές Τέχνες» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, Εργαστήριο Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, CIRST – Διαπανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο «Σπουδές για την παράδοση» (Μπάρι, Πάντοβα, Σαν Μαρίνο, Τρέντο).

Σύνδεση στις εργασίες του Συνεδρίου:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmIxZDgyZDMtZjUwZi00N2JjLTlhNTMtMDk5MDJmMDM4NDdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c63c7210-adaf-433f-8414-45bdf918bf43%22%2c%22Oid%22%3a%224b6ad784-b5c6-4eb6-af8e-9b23b3986208%22%7d