Δείτε σε βίντεο: «Η Ιστορία στον κήπο» του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού

Οι διαλέξεις μαγνητοσκοπήθηκαν  από το blod.gr του Ιδρύματος Μποδοσάκη
23 Μαΐου – 4 Ιουλίου 2022

23 Μαΐου 2022
Μαρία Ευθυμίου
«Παγκόσμια Ιστορία: Θέματα διατροφής»
https://bit.ly/3BlKec7

30 Μαΐου 2022
Μαρία Ευθυμίου
«Παγκόσμια Ιστορία: Μοναξιά ή κοινότητα;»
https://bit.ly/3zaEOhw

20 Ιουνίου 2022
Άγγελος Συρίγος
«Η Μικρασιατική εκστρατεία»
https://bit.ly/3zbqvJt

28 Ιουνίου 2022
Σωτήρης Ριζάς
«Οι διεθνείς όψεις του Μικρασιατικού ζητήματος και η Ελληνική πολιτική»
https://bit.ly/3vjDW96

4 Ιουλίου 2022
Αριστείδης Χατζής
«Οι σφαγές στη Μικρά Ασία του 1821. Από τα έκτροπα στη Σμύρνη στην καταστροφή των Κυδωνιών»
https://bit.ly/3PJd6PR