Αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Καβάφη στο Τορίνο από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού