Από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού τμήματα εκμάθησης ελληνικών στο Βερολίνο

Εαρινό εξάμηνο 2021

Τμήμα ενηλίκων 2α: Τετάρτη, ώρα 17:00 έως 18:30
Τμήμα ενηλίκων 3α: Τετάρτη, ώρα 18:30 έως 20:00
Τμήμα αρχαρίων: Τετάρτη, ώρα 20:00 έως 21:30
Έναρξη εξαµήνου: 24 Μαρτίου
Το εξάμηνο περιλαμβάνει 16 συνεδρίες.
Δίδακτρα εξαμήνου (για τµήµατα µε τουλάχιστον 5 µαθητές): 230 ευρώ
Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά ή στο Γαλλικό Ινστιτούτο Βερολίνου [Kurfürstendamm 211] αν το επιτρέψει η συγκυρία της πανδημίας.
Εγγραφές στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: griechische.kulturstiftung@gmail.com