Αναβολή του εργαστηρίου συγγραφής σεναρίου ταινίας μικρού μήκους

Το εργαστήριο συγγραφής σεναρίου ταινίας μικρού μήκους, το οποίο προγραμματιζόταν να πραγματοποιηθεί στην έδρα του Ιδρύματος στο Π. Ψυχικό, στις 12, 13, 19 και 20 Δεκεμβρίου 2020, αναβάλλεται.

Θα σας ενημερώσουμε για τις νέες ημερομηνίες στις οποίες θα προγραμματιστεί το σεμινάριο.