«Εστία Ελλάδος στην Κύπρο» – Λευκωσία

Υπογράφηκε σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου η Συμφωνία για τη λειτουργία της «Εστίας Ελλάδος στην Κύπρο», η οποία αποτελεί Παράρτημα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού.

Τη συμφωνία υπέγραψαν η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κα Αίγλη Παντελάκη και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού Καθηγητής Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης, Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Κώστας Καδής, ο οποίος παρέστη στην τελετή, καλωσόρισε την υπογραφή της συμφωνίας και εξέφρασε την ελπίδα ότι η πρωτοβουλία αυτή που στόχο έχει την καλλιέργεια και διάδοση του ελληνικού πολιτισμού, θα συμβάλει στην περαιτέρω προώθηση της ήδη στενής συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδος και θα ενισχύσει την προβολή όλων των συναφών πολιτιστικών ζητημάτων.
Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού Καθηγητής Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης τόνισε την σημασία παρουσίας του Παραρτήματος στην Κύπρο σε μια εποχή ευρύτερης κρίσης εθνικής και παγκόσμιας, όπου η εθνική ταυτότητα είναι προαπαιτούμενο για κάθε δημιουργική δραστηριότητα των πολιτών στους χώρους της πολιτικής, της οικονομίας και κοινωνικής δραστηριοποίησης γενικότερα. Ο Πρόεδρος του ΕΙΠ., ανάμεσα σε άλλα εξήγγειλε την καθιέρωση προγραμμάτων ελληνικής γραμματείας και πολιτισμού. Επίσης, το Ίδρυμα προτίθεται να καθιερώσει την ανάπτυξη προγραμμάτων εκμάθησης και πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας για μη ελληνόγλωσσους κατοίκους της Κύπρου. Στην εκδήλωση παρίσταντο ο Καθηγητής Ιωάννης Καζάζης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΠ και ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΙΠ., κ. Δημήτριος Ράλλης, Πρέσβυς ε.τ.
Σκοπός του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού είναι η προβολή, διάδοση και καλλιέργεια, κατά συστηματικό τρόπο, του ελληνικού πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής γλώσσας, μέσα από πολιτιστικές εκδηλώσεις, σεμινάρια επιστημονικού, εκπαιδευτικού ή άλλου περιεχομένου και οποιασδήποτε άλλης μορφής συναφών δραστηριοτήτων.
Η «Εστία Ελλάδος στην Κύπρο», η οποία θα έχει ως στόχο της την από κοινού με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού της Ελλάδος προώθηση, εντός και εκτός Κύπρου, του ελληνικού πολιτισμού, θα στεγάζεται στο κτίριο του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών.
Στην τελετή υπογραφής παρέστη, επίσης, η πρώην Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, κα Κλαίρη Αγγελίδου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εστίας Ελλάδος στην Κύπρο, με πρωτοβουλία της οποίας ξεκίνησε η προσπάθεια αυτή το 1996 και ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της σημερινής Συμφωνίας.