Gjermani

Dega e Fondacionit Grek të Kulturës u themelua në 1995. Ajo zhvillon aktivitete në Berlin dhe në të gjithë Gjermaninë, si dhe në të gjithë zonën gjermanishtfolëse të Europës Qendrore, në bashkëpunim me autoritetet diplomatike, organet lokale, institutet kulturore të vendeve te tjera dhe organizatave të diasporës greke. Ajo merr pjesë dhe bashkë-organizon ngjarje të mëdha në Gjermani për promovimin e kulturës greke, ndërsa veprimtaria e saj shtrihet në pothuajse të gjitha fushat e jetës kulturore gjermane.

Add Comment