«Στα ίχνη του Fermor στην Κρήτη» – Διάλεξη του Σπύρου Κουτσούκου στην Τεργέστη, αίθουσα Paolo Alessi, Circolo della Stampa, 23 Φεβρουαρίου 2018.

«Στα ίχνη του Fermor στην Κρήτη» - Διάλεξη του Σπύρου Κουτσούκου στην Τεργέστη, αίθουσα Paolo Alessi, Circolo della Stampa, 23 Φεβρουαρίου 2018.

«Στα ίχνη του Fermor στην Κρήτη» – Διάλεξη του Σπύρου Κουτσούκου στην Τεργέστη, αίθουσα Paolo Alessi, Circolo della Stampa, 23 Φεβρουαρίου 2018.