«Φωνές της γης μας: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον» στο Ρωσικό Πολιτιστικό Κέντρο [Λευκωσία, 1η Μαρτίου 2017].

«Φωνές της γης μας: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον» στο Ρωσικό Πολιτιστικό Κέντρο [Λευκωσία, 1η Μαρτίου 2017].

«Φωνές της γης μας: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον» στο Ρωσικό Πολιτιστικό Κέντρο [Λευκωσία, 1η Μαρτίου 2017].