Contact

Fundația Culturală Greacă
Blvd. Pache Protopopescu 1-3, CP 021403 Sector 2, București, România
Tel.: +40-2-1310-4990

București – România