Kostis Palamas – exhibition and lecture in Odessa20150520080605
Persa Koumoutsi – Cairo20150218122853
Plato20150131102200
Erotokritos20150128163355