Αρχείο ετικέτας ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Εξετάσεις για την Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας – Βερολίνο

Για 19η χρονιά το Βερολίνιο Παράρτημα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού διενήργησε στις 16, 17 και 18 Μαΐου τις κρατικές «Εξετάσεις για την Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Εξετάσεις Ελληνομάθειας – Βερολίνο

Για 18η χρονιά το Βερολίνιο Παράρτημα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού διενήργησε στις 10, 11 και 12 Μαΐου 2016 τις κρατικές «Εξετάσεις για την Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Συνέχεια ανάγνωσης Εξετάσεις Ελληνομάθειας – Βερολίνο