ΕΛΛΑΔΑ

ΑΓΓΛΙΑ

ΑΙΘΙΟΠΙΑ

ΑΛΒΑΝΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΗΠΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΚΥΠΡΟΣ