Το Ψηφιακό Αρχείο του ΕΙΠ περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό και φωτογραφικό αρχείο από εθνικές και διεθνείς δραστηριότητες του ΕΙΠ που αφορούν τις Διεθνείς Εκθέσεις, στοχευμένες εκδηλώσεις, επιμορφωτικές δραστηριότητες κ.ά. Το αρχείο ανανεώνεται και εμπλουτίζεται διαρκώς.

Έκθεση πεπραγμένων ΕΙΠ Ιούνιος 2020-Ιούνιος 2021

Πεπραγμένα 17ης ΔΕΒΘ

Προσωπικότητες στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

21 ποιητές για την 21η Μαρτίου του 2021

17η ΔΕΒΘ: Χαιρετισμοί Δημιουργών και Εκπροσώπων Συνεργαζόμενων Φορέων

17η ΔΕΒΘ [19-29 Νοεμβρίου 2020]

17η ΔΕΒΘ: Φεστιβάλ Λογοτεχνικής Performance

Frankfurter Buchmesse 2020

Απολογισμός ΕΙΠ 2017
Απολογισμός-ΕΙΠ-2017_λεπτομέρεια-εξωφύλλου