«Η Ντενεκεδούπολη» της Ευγενίας Φακίνου: Παράσταση στο Νοσοκομείο Παίδων Τεργέστης «Burlo Garofalo», Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019.

«Η Ντενεκεδούπολη» της Ευγενίας Φακίνου: Παράσταση στο Νοσοκομείο Παίδων Τεργέστης «Burlo Garofalo», Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019.

«Η Ντενεκεδούπολη» της Ευγενίας Φακίνου: Παράσταση στο Νοσοκομείο Παίδων Τεργέστης «Burlo Garofalo», Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019.