Με το πέρας της εκδήλωσης «Μιλώντας για Ιθάκες: Η πρόσληψη του Κ. Π. Καβάφη στην Κίνα», στο βιβλιοπωλείο Bookworm, στο Πεκίνο

Με το πέρας της εκδήλωσης «Μιλώντας για Ιθάκες: Η πρόσληψη του Κ. Π. Καβάφη στην Κίνα», στο βιβλιοπωλείο Bookworm, στο Πεκίνο

Με το πέρας της εκδήλωσης «Μιλώντας για Ιθάκες: Η πρόσληψη του Κ. Π. Καβάφη στην Κίνα», στο βιβλιοπωλείο Bookworm, στο Πεκίνο