Στιγμιότυπο από την βράβευση του Σωτήρη Χαλικιά με το Special Book Award of China, στο Προεδρικό Μέγαρο Diaoyutai στο Πεκίνο

Στιγμιότυπο από την βράβευση του Σωτήρη Χαλικιά με το Special Book Award of China, στο Προεδρικό Μέγαρο Diaoyutai στο Πεκίνο

Στιγμιότυπο από την βράβευση του Σωτήρη Χαλικιά με το Special Book Award of China, στο Προεδρικό Μέγαρο Diaoyutai στο Πεκίνο