Η Τόνια Λούο συζητά με κινεζόφωνους μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του βιωματικού εργαστηρίου «Παίζοντας με την Οδύσσεια», στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Πεκίνο

Η Τόνια Λούο συζητά με κινεζόφωνους μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του βιωματικού εργαστηρίου «Παίζοντας με την Οδύσσεια», στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Πεκίνο

Η Τόνια Λούο συζητά με κινεζόφωνους μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του βιωματικού εργαστηρίου «Παίζοντας με την Οδύσσεια», στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Πεκίνο