«Πορτραίτο του πατέρα σε καιρό πολέμου» του Τίμωνα Κουλμάση, Δευτέρα, 27 Μαΐου 2019, Τσεχικό Κέντρο Βερολίνου.

«Πορτραίτο του πατέρα σε καιρό πολέμου» του Τίμωνα Κουλμάση, Δευτέρα, 27 Μαΐου 2019, Τσεχικό Κέντρο Βερολίνου.

«Πορτραίτο του πατέρα σε καιρό πολέμου» του Τίμωνα Κουλμάση, Δευτέρα, 27 Μαΐου 2019, Τσεχικό Κέντρο Βερολίνου.