Το χορευτικό συγκρότημα του ΕΙΠ στην Οδησσό, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, το 2018.

Το χορευτικό συγκρότημα του ΕΙΠ στην Οδησσό, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, το 2018.

Το χορευτικό συγκρότημα του ΕΙΠ στην Οδησσό, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, το 2018.