Από αριστερά ο διευθυντής της ΔΕΒΘ, κ. Μανώλης Πιμπλής, το μέλος του δ.σ. του ΕΙΠ, κ. Γιώργος Παπαναστασίου, ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, κ. Τάσος Τζήκας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννης Μπουτάρης και η αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κα Έλλη Χρυσίδου.

Από αριστερά ο διευθυντής της ΔΕΒΘ, κ. Μανώλης Πιμπλής, το μέλος του δ.σ. του ΕΙΠ, κ. Γιώργος Παπαναστασίου, ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, κ. Τάσος Τζήκας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννης Μπουτάρης και η αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κα Έλλη Χρυσίδου.

Από αριστερά ο διευθυντής της ΔΕΒΘ, κ. Μανώλης Πιμπλής, το μέλος του δ.σ. του ΕΙΠ, κ. Γιώργος Παπαναστασίου, ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, κ. Τάσος Τζήκας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννης Μπουτάρης και η αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κα Έλλη Χρυσίδου.