Η κα Λάουρα Καρλίνι Φανφόνια, Διευθύντρια των Μουσείων στην Τεργέστη, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, στα εγκαίνια της έκθεσης.

Η κα Λάουρα Καρλίνι Φανφόνια, Διευθύντρια των Μουσείων στην Τεργέστη, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, στα εγκαίνια της έκθεσης.

Η κα Λάουρα Καρλίνι Φανφόνια, Διευθύντρια των Μουσείων στην Τεργέστη, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, στα εγκαίνια της έκθεσης.