«Αρχέγονο Μέλλον» από τη Βένια Δημητρακοπούλου στην Τεργέστη, Δημοτικό Μουσείο Σαρτόριο – Καστέλο Σαν Τζούστο, 12 Απριλίου – 16 Ιουνίου 2019.

«Αρχέγονο Μέλλον» από τη Βένια Δημητρακοπούλου στην Τεργέστη, Δημοτικό Μουσείο Σαρτόριο - Καστέλο Σαν Τζούστο, 12 Απριλίου - 16 Ιουνίου 2019.

«Αρχέγονο Μέλλον» από τη Βένια Δημητρακοπούλου στην Τεργέστη, Δημοτικό Μουσείο Σαρτόριο – Καστέλο Σαν Τζούστο, 12 Απριλίου – 16 Ιουνίου 2019.