«Προσωπικές καταγραφές», 2010-2019, εγκατάσταση, 33 προθήκες: ημερολόγια, κείμενα, σχέδια, artist books, leporellos. (Άτιτλο, 2014).

«Προσωπικές καταγραφές», 2010-2019, εγκατάσταση, 33 προθήκες: ημερολόγια, κείμενα, σχέδια, artist books, leporellos. (Άτιτλο, 2014).

«Προσωπικές καταγραφές», 2010-2019, εγκατάσταση, 33 προθήκες: ημερολόγια, κείμενα, σχέδια, artist books, leporellos. (Άτιτλο, 2014).