Φωτογραφικό στιγμιότυπο κατά τη διάρκεια του 5ου Ευρωπαϊκού Μαθητικού Συνεδρίου, Βελιγράδι, 15-19 Νοεμβρίου 2018.

Φωτογραφικό στιγμιότυπο κατά τη διάρκεια του 5ου Ευρωπαϊκού Μαθητικού Συνεδρίου, Βελιγράδι, 15-19 Νοεμβρίου 2018.

Φωτογραφικό στιγμιότυπο κατά τη διάρκεια του 5ου Ευρωπαϊκού Μαθητικού Συνεδρίου, Βελιγράδι, 15-19 Νοεμβρίου 2018.