Φωτογραφικό στιγμιότυπο από την εκδήλωση: «Ο Αραβικός πολιτισμός στο Ελληνικό μυθιστόρημα – Αλούζα, χίλιοι και ένας εραστές», Κυριακή, 28 Ιανουαρίου 2018.

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από την εκδήλωση: «Ο Αραβικός πολιτισμός στο Ελληνικό μυθιστόρημα - Αλούζα, χίλιοι και ένας εραστές», Κυριακή, 28 Ιανουαρίου 2018.

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από την εκδήλωση: «Ο Αραβικός πολιτισμός στο Ελληνικό μυθιστόρημα – Αλούζα, χίλιοι και ένας εραστές», Κυριακή, 28 Ιανουαρίου 2018.