Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας στην Τεργέστη [Εστία Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018].

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας στην Τεργέστη [Εστία Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018].

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας στην Τεργέστη [Εστία Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018].