Ο «Ιππόλυτος» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Φαρζάντ Αμινί, στο Φεστιβάλ του Δήμου Ζωγράφου [Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2017].

Ο «Ιππόλυτος» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Φαρζάντ Αμινί, στο Φεστιβάλ του Δήμου Ζωγράφου [Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2017].

Ο «Ιππόλυτος» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Φαρζάντ Αμινί, στο Φεστιβάλ του Δήμου Ζωγράφου [Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2017].