Από αριστερά: η κα Paola Henke Penco, σύζυγος του ποιητή Sergio Penco, η νεαρή ποιήτρια Γεωργία Θεοδώρα Ζώρα, η κ. Gabriella Valera Gruber, Πρόεδρος του Διαγωνισμού Ποίησης «Castello di Duino» και η κα Αλίκη Κεφαλογιάννη, Διευθύντρια του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού Ιταλίας.

Από αριστερά: η κα Paola Henke Penco, σύζυγος του ποιητή Sergio Penco, η νεαρή ποιήτρια Γεωργία Θεοδώρα Ζώρα, η κ. Gabriella Valera Gruber, Πρόεδρος του Διαγωνισμού Ποίησης «Castello di Duino» και η κα Αλίκη Κεφαλογιάννη, Διευθύντρια του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού Ιταλίας.

Από αριστερά: η κα Paola Henke Penco, σύζυγος του ποιητή Sergio Penco, η νεαρή ποιήτρια Γεωργία Θεοδώρα Ζώρα, η κ. Gabriella Valera Gruber, Πρόεδρος του Διαγωνισμού Ποίησης «Castello di Duino» και η κα Αλίκη Κεφαλογιάννη, Διευθύντρια του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού Ιταλίας.