Έγγραφο, συνταγμένο με τον κρυπτογραφικό κώδικα της Φιλικής Εταιρείας, σχετικό με τη μύηση των Φιλικών (Αρχείο Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος).

Έγγραφο, συνταγμένο με τον κρυπτογραφικό κώδικα της Φιλικής Εταιρείας, σχετικό με τη μύηση των Φιλικών (Αρχείο Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος).

Έγγραφο, συνταγμένο με τον κρυπτογραφικό κώδικα της Φιλικής Εταιρείας, σχετικό με τη μύηση των Φιλικών (Αρχείο Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος).