Εφοδιαστικό Φιλικών. Είδος μυστικής ταυτότητας των μελών της Φιλικής Εταιρείας, όπου τα στοιχεία, ο βαθμός του μέλους και η χρονολογία μύησης καταγράφονται με κρυπτογραφικό τρόπο.

Εφοδιαστικά Φιλικών. Είδος μυστικής ταυτότητας των μελών της Φιλικής Εταιρείας, όπου τα στοιχεία, ο βαθμός του μέλους και η χρονολογία μύησης καταγράφονται με κρυπτογραφικό τρόπο.

Εφοδιαστικό Φιλικών. Είδος μυστικής ταυτότητας των μελών της Φιλικής Εταιρείας, όπου τα στοιχεία, ο βαθμός του μέλους και η χρονολογία μύησης καταγράφονται με κρυπτογραφικό τρόπο.