Οι μικροί επισκέπτες δεν έφευγαν από το Ελληνικό Περίπτερο χωρίς να διαβάσουν πολλά παιδικά βιβλία (στα Ελληνικά, Αγγλικά και Κινέζικα).

Οι μικροί επισκέπτες δεν έφευγαν από το Ελληνικό Περίπτερο χωρίς να διαβάσουν πολλά παιδικά βιβλία (στα Ελληνικά, Αγγλικά και Κινέζικα).

Οι μικροί επισκέπτες δεν έφευγαν από το Ελληνικό Περίπτερο χωρίς να διαβάσουν πολλά παιδικά βιβλία (στα Ελληνικά, Αγγλικά και Κινέζικα).