Ο κ.Ευθύμιος Αθανασιάδης, σύμβουλος επικοινωνίας Α΄ της Ελληνικής Πρεσβείας στο Πεκίνο, στον επίλογο της εκδήλωσης για τον Νίκο Καζαντζάκη.

Ο κ.Ευθύμιος Αθανασιάδης, σύμβουλος επικοινωνίας Α΄ της Ελληνικής Πρεσβείας στο Πεκίνο, στον επίλογο της εκδήλωσης για τον Νίκο Καζαντζάκη.

Ο κ.Ευθύμιος Αθανασιάδης, σύμβουλος επικοινωνίας Α΄ της Ελληνικής Πρεσβείας στο Πεκίνο, στον επίλογο της εκδήλωσης για τον Νίκο Καζαντζάκη.